MELTEM
Meltem, 2012 yılında kurulan İzmir Akdeniz Akademisi'nin hakemli periyodik yayınıdır.
İzmir Akdeniz Akademisi'nin ilk on yılı tamamlandığında, kurucu prensipleri geniş ve temsilci bir grup paydaşın katılımıyla gerçekleştirilen detaylı kolektif öz değerlendirme ve beyin fırtınası toplantılarıyla gözden geçirildi ve Akademi buna göre yeniden yapılandırıldı. Akademi Kurulu da bu yapılanma doğrultusunda oluşturuldu. Kurulun gelecekteki çalışmalarında izleyeceği ilkeler şunlar oldu:
- İzmir ve Akdeniz üzerine yeni fikirlerin ve araştırmaların ortaya çıkması ve paylaşımı için uygun bir ortam hazırlamak
- Bilim ve sanatın çeşitli disiplinleri arasındaki karşılıklı etkileşimi dikkate alarak disiplinlerarası çalışmaları vurgulamak
Yeniden yapılanma süreci tamamlanan Akdeniz Akademisi’nde “Akademi” unvanı, bu tercihin çağdaş anlamı ve sonuçlarının da açıklanması gerektiği beklentisi belirtilerek bilinçli bir şekilde korundu.
Kurul ayrıca Meltem'e katkıları çeşitlendirmek, güçlendirmek ve derginin etki alanını genişletmek için çalışmaya başladı. Meltem şu anda benzer bir dönüşüm sürecinde ve kariyerinde bir dönüm noktasına geldi. 2024'teki 15. sayısından itibaren Meltem, Türkçe ve İngilizce olarak ve "Bahar" ve "Sonbahar" sayıları olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaya devam edecek. Ayrıca, Arapça, Fransızca ve İspanyolca gibi diğer Akdeniz dillerinde makalelerin de çevrimiçi bir versiyonda yayınlanması planlanıyor.
Bu yeni döneminde Meltem, Akdeniz üzerine eleştirel bir perspektif geliştirmeye devam edecek. Akdeniz için yeni bir anlatı oluşturmak amacıyla, sosyal ve beşeri bilimler alanında geleneksel sınırları multidisipliner, disiplinler arası ve transdisipliner çalışmalar lehine sorgulayacak. Akdeniz ve ötesinde kültürlerarası etkileşimlere, karşılaştırmalı çalışmalara ve işbirliklerine odaklanacak, şehirler ve ardalanları, insanlar ve diğer türler arasındaki ilişkileri aydınlatmaya çalışacaktır. İlerleyen süreçte Meltem, İzmir ile diğer Akdeniz şehirleri ve genel olarak dünya arasında anlamlı bağlantılar kurmaya çalışacak ve Akdeniz çevresindeki çeşitli tartışmalar ve anlatılarla bilimsel etkileşimi yeniden tanımlayan dinamik bir entelektüel alışverişi teşvik edecektir.