KURULLAR


İMTİYAZ SAHİBİ


İzmir Büyükşehir Belediyesi Adına

Dr. Cemil Tugay
İzmir Büyükşehir Belediye BaşkanıYAYIN EKİBİ

Sorumlu Müdür
İlayda Akbıyık

Genel Yayın Yönetmeni
Serhan Ada

Yayın Koordinatörü
H. Gökhan KutluYAYIN KURULU

Dionigi Albera
Aix-Marseille Üniversitesi

Derya Nizam Bilgiç
İzmir Ekonomi Üniversitesi

Thierry Fabre
Aix-Marseille Üniversitesi IMeRA Akdeniz Programı
Eski Direktörü


Menelaos Gkartzios 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Ahmet Gürata
İzmir Ekonomi Üniversitesi

Çiğdem Aylin Köne
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Eyüp Özveren
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Emekli

Kenza Sefrioui
En Toutes Lettres Yayınevi

Özlem Sert
Hacettep Üniversitesi

Dea Vidovic
Kultura Nova Vakfı


KURUCU YAYIN KURULU

Anısına
Oruç ARUOBA (1948-2020)
Felsefeci

Şebnem GÖKÇEN
Dokuz Eylül Üniversitesi

Sezai GÖKSU
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Emekli 

Melek GÖREGENLİ
Sosyal Psikolog

Aylin GÜNEY 
Yaşar Üniversitesi

Güven İNCİRLİOĞLU
Sanatçı

Uygur KOCABAŞOĞLU 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Emekli 

Zafer YÖRÜK
Siyaset Bilimci