ÇAĞRI / CALL

MELTEM 15 - Bahar ‘24
MAKALE ÇAĞRISI
 
MELTEM DERGİSİ, “ARAŞTIRMA ve TARTIŞMA” ve “ELEŞTİRİ ve İNCELEME” BÖLÜMLERİ İÇİN İZMİR AKDENİZ AKADEMİSİ’NİN GENEL İLKELERİ ve ÇALIŞMA ALANI İLE ÖRTÜŞECEK ve BU ÇERÇEVEDE TARTIŞMA AÇACAK MAKALE ve YAZILARINIZI BEKLİYOR.
Çalışmalarınızı, aşağıda belirtilen teslim koşullarına ve takvime uygun şekilde e-posta yoluyla göndermenizi bekliyoruz. Başvurular 100-200 kelimelik özetler ile yapılacaktır.
 
Gönderim                                                       meltem@izmeda.org
Son Başvuru Tarihleri
Özet ile başvuru - son gün              22 Mart 2024 16:00
Tam metin teslimi - son gün            20 Mayıs 2024 16:00
 
 
BÖLÜMLER
Araştırma ve Tartışmalar
Bu bölümde, çağrı metninde paylaşılan İzmir Akdeniz Akademisi genel ilkeleri ile ilişkilenecek makaleler beklenmektedir.
1. Aşama - Başvuru: 100-200 kelimelik özetler ile başvuru yapılacaktır.
2. Aşama - Hakemli Değerlendirme: Bu aşama için seçilen makalelerin 4000-6000 kelime aralığında olması beklenecektir.
3. Aşama: Hakemli değerlendirme sonrasında yayınlanmasına karar verilen makalelerin karşıt dilinde (Türkçe-İngilizce) 1000-1500 kelimelik genişletilmiş özeti yazar tarafından iletilecektir.
 
Eleştiri ve İnceleme Bölümü
Bu bölüme, yayınlar, etkinlikler, sanat eserleri ve akademik/kültürel toplantılar hakkında kısa bilgi, eleştiri ve yorum yazıları beklenmektedir. Yazılar, 1000-2000 kelime aralığında olmalıdır.
1. Aşama - Submission: 100-200 kelimelik özet ile başvuru yapılacaktır.
2. Aşama: Seçilen yazıların 1000-2000 kelime aralığında olması beklenecektir.
 
GÖNDERİM KOŞULLARI VE YAZIM BİÇİMİ
Makaleler, meltem@izmeda.org adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir.
İlk aşamada 100-200 kelimelik özetler ile başvurular beklenmektedir. Özet ile birlikte başvurulan dergi bölümü belirtilmelidir.
İkinci aşamada ise, özet ile başvuruda bulunan makalelerin tam metin teslimi koşullara uygun şekilde yapılacaktır.
 
YAYIN DİL(LER)İ
Meltem, basılı yayını için Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul eder. "Araştırma ve Tartışmalar" bölümünde yer alacak tüm makaleler ayrıca karşıt dilde uzun bir özet (1000-1500 kelime) ile birlikte yayınlacaktır. Türkçe bilmeyen ve İngilizce yazı iletecek olan yazarlar uzun özeti İngilizce olarak gönderecek ve bu metin için yayın ekibi tarafından Türkçe çeviri hizmeti sağlanacaktır.
 
GÖNDERİ NELERİ İÇERMELİ?
Başvurular biri yazarın adıyla diğeri anonim olarak iki dosya halinde yapılmalıdır.
Gönderimler word formatında yapılmalıdır. Word dosyasının içinde yer verilen tüm görseller, ayrıca yüksek çözünürlüklü olarak iletilmelidir. Makalelerde APA (7. edisyon) referans sistemi kullanılacaktır.
“Araştırma ve Tartışmalar” bölüme iletilen tüm makaleler, 100-200 kelime aralığında bir özet ve dizin sınıflandırması için 5 anahtar kelime içermelidir.
 
1. Yazar Bilgileri: Tüm yazarların tam adları, bağlı bulundukları kurum bilgileri, posta adresleri, telefon numaraları ve e-posta adresleri başlık sayfasında bulunmalıdır. Çok yazarlı makalelerde, iletişim kurulacak yazarın belirtilmesi gereklidir.
2. Yazar Kısa Biyografileri: Tüm yazarların 50 kelimeyi aşmayan kısa biyografileri makalenin sonunda bulunmalıdır.
3. Görseller: Görseller, ez az 300 dpi çözünürlüğe sahip ve TIFF, JPG ve JPEG formatlarında olmalıdır. Kullanılan görseller yazar tarafından üretilmemişse sahibinden yazılı telif izni alması gerekmektedir.