İZMİR AKDENİZ AKADEMİSİ

İzmirli ve İzmir’e gönül vermiş bilim, sanat ve kültür insanlarının katılımıyla 24 Ekim 2009 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen İzmir Kültür Çalıştayı’nda İzmir için yeni bir gelişme vizyonu saptandı. Bu vizyonun üç ayağı bulunmaktaydı: Bunlardan birincisi, İzmir’in geleceğinde daha ileri bir noktaya gidebilmesi için bir yenilik ve tasarım kenti haline getirilmesi; ikincisi, bu vizyonu yurtdışına açık biçimde ve Akdeniz kentleri ile kurduğu ağ ilişkilerinden yararlanarak geliştirmesi; üçüncüsü ise, bu vizyonun demokratik ve katılımcı pratikler içinde sağlanmasıydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür Çalıştayı’nda belirlenen bu vizyonun ve “Akdeniz’in Kültür, Sanat ve Tasarım Kenti İzmir” hedefinin yaşama geçmesini sağlayacak birim olarak 12 Mart 2012 tarihinde İzmir Akdeniz Akademisi’ni kurmuştur.