YAZARLAR İÇİN

Meltem: İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi, yılda iki sayı, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Teori, araştırma ve inceleme makalelerinin yanı sıra güncel siyasal, sanatsal, toplumsal, felsefi, bilimsel alanlarda, yazarların öznel görüşlerini yansıtan deneme ve değerlendirme yazılarına da açıktır.

Her sayıda Akdeniz ve İzmir çalışmaları alanlarına temas eden sosyal bilimlerin farklı dallarında üretilmiş tez ve yayın tanıtımlarına da yer verilmektedir.

Derginin içerik bölümlenmesi uyarınca dört farklı alanda yazı gönderilebilir:

I. Teori Bu bölümde teorik tartışmalara, eleştiri ve değerlendirme yazılarına yer verilmektedir.
II. Araştırma Bu bölümde Akdeniz ve İzmir’le ilgili araştırma ve inceleme yazılarına yer verilmektedir.
III. Güncel Bu bölümde güncel politika, sanat, felsefe eksenli yazı, çalışma ve söyleşilere yer verilmektedir.
IV. Alesta Bu bölüm, dergiye ulaştırılan ve örnek gösterilebilecek tez çalışmalarının ve yayınların tanıtımlarını içeriyor. Her yayım döneminde devam edecek bu bölüm, Türkiye’de halihazırda Akdeniz ve İzmir konusunda yapılan akademik çalışmalardan ve yayınlardan okuyucuları haberdar etmek amacıyla tasarlandı. Akdeniz ve İzmir çalışmaları konusunda yapılacak yeni çalışmaların ve aynı zamanda tamamlanmış tezlerin geçmişe dönük arşivini oluşturmayı amaçlamaktadır.
Yazı Teslimi ve Benzerlik Raporu

Yayımlanmasını istediğiniz yazılarınızı yayın ilkelerini, yazım kurallarını gözeterek ve %20 benzerlik oranın altındaki Turnitin raporlarınızı da ekleyerek meltem@izmeda.org e-posta adresine göndermenizi bekliyoruz.

Yayın İlkeleri
 1. Meltem: İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi, Akdeniz coğrafyası ve İzmir’le ilgili bilimsel çalışmalara öncelik verir.
 2. Meltem: İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi, disiplinlerarası yaklaşımları özendirir.
 3. Yayınlanacak makale ve değerlendirme yazılarının eşzamanlı olarak başka bir yere önerilmemiş ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir.
 4. Gönderilecek makale ve değerlendirme yazıları, Yayın Kurulu’nun ön incelemesine tabidir. Ön incelemede konu, şekil ve içerik açısından uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere iki ayrı hakeme gönderilir. Değerlendirme sonucunda hakemlerden birinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Yazının yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekir.
 5. Yayın Kurulu, hakem değerlendirmeleri doğrultusunda yazıların aynen yayımlanmasına, yazarından düzeltme talep edilmesine ya da yayımlanmamasına karar verir ve bu karar yazarlara bildirilir. Yayımlanmasına karar verilen yazılara hangi sayıda yer verileceğine Yayın Kurulu karar verir.
 6. Yayımlanmış makale ve değerlendirme yazıları kurumsal olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi’nin görüşlerini yansıtmaz. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
 7. Meltem: İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi’nde yayımlanan makale ve değerlendirme yazılarından ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
 8. Meltem: İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi, bilimsel etikle bağdaşmayan pratikler içeren yayınlara yer vermez.
 9. Bilimsel etik çerçevesinde, uygulamalı alan araştırmalarında katılımcıların rızasının alınmış olması şarttır.
 10. Yazarlar kullanacakları üçüncü bir kişiye ait içeriğin (şekil, fotoğraf, rakamsal veriler, müzik, vb.) yeniden üretim iznini almak zorundadır.
Yazım Kuralları

Yazılar dipnotlar, tablolar ve kaynakçayla birlikte 4.000-7.000 kelime arasında olabilir. Tez ve yayın tanıtımları 1.500 kelimeyi geçmemelidir. Yazılar 100-150 kelimelik İngilizce ve Türkçe özetlerle beraber gönderilmelidir. Özetlerin hemen altında beş anahtar sözcük bulunmalıdır. Yazıların ve özetlerin üzerinde sadece yazının başlığına yer verilmelidir. Yazarlar iletişim bilgilerini (ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, varsa kurum bilgisi) ve kısa özgeçmişlerini içeren ayrı bir dosya hazırlamalıdırlar. Yazılar, Microsoft Word programında Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Dipnotlar 10 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Metnin sonunda bir kaynakça sunulmalıdır. Kitap ve tez tanıtımları için çalışmanın, yazarın ve danışmanın, üniversitenin adlarıyla yayın yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Kaynak Gösterme Biçimi 

Chicago kaynak gösterme sisteminin dipnot-kaynakça yönetimini kullanıyoruz.

Kitap
 • Tek Yazar

  1. David Abulafia, The Great Sea: A Human Historiography of the Mediterranean (New York: Oxford University Press, 2011), 17.

  2. Abulafia, The Great Sea, 143-44.

  Abulafia, David. The Great Sea: A Human Historiography of the Mediterranean. New York: Oxford University Press, 2011.

 • İki ya da daha çok yazar

  1. William Strunk Jr. ve E. B. White, The Elements of Style. 4. baskı (New York: Longman, 2000), 119–21.

  2. Strunk ve White, The Elements of Style, 63.

  Strunk, William, Jr. ve E. B. White. The Elements of Style. 4. baskı. New York: Longman, 2000.

  Dört ya da daha çok yazarlı kitaplar için kaynakçada yazarların hepsini belirtiniz. Metindeki notta sadece ilk yazarın soyadı ile vd. ibaresini kullanınız.

  1. Nilgün Abisel vd., Çok Tuhaf Çok Tanıdık (İstanbul: Metis Yayınları, 2005), 77.

  2. Abisel vd., Çok Tuhaf Çok Tanıdık, 125-26.

  Abisel, Nilgün, Umut Tümay Arslan, Pembe Behçetoğulları, Ali Karadoğan, Semire Ruken Öztürk, Nejat Ulusay. Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis Yayınları, 2005.

 • Yazar yerine editör, çevirmen ya da derleyen

  1. Spyridon N. Litsas ve Aristotle Tziampiris, der., The Eastern Mediterranean in Transition: Multipolarity, Politics and Power (Farnham: Ashgate, 2015).

  2. Litsas ve Tziampiris, The Eastern Mediterranean in Transition.

  Litsas, Spyridon N. ve Aristotle Tziampiris, der. The Eastern Mediterranean in Transition: Multipolarity, Politics and Power. Farnham: Ashgate, 2015.

 • Yazarın yanı sıra editör, çeviren ya da derleyen

  1. Cyprian Broodbank, Orta Deniz’in Yapımı: Başlangıçtan Klasik Dünya’nın Doğuşuna Kadar Akdeniz’in Tarihi, çev. Ebru Kılıç (İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2016), 299.

  2. Broodbank, Orta Deniz’in Yapımı, 417-421.

  Broodbank, Cyprian. Orta Deniz’in Yapımı: Başlangıçtan Klasik Dünya’nın Doğuşuna Kadar Akdeniz’in Tarihi. Çeviren Ebru Kılıç. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2016.

 • Kitapta bölüm

  Kaynakçada bölümün sayfa numaraları aralığını, metindeki notta varsa atıfta bulunulan sayfa numarasını belirtiniz.

  1. Sibel Bozdoğan, “The Legacy of an Istanbul Architect: Type, Context and Urban Identity in the Work of Sedad Eldem”, Modern Architecture and the Mediterranean: Vernacular Dialogues and Contested Identities içinde, der. Jean-­François Lejeune ve Michelangelo Sabatino (Oxon: Routledge, 2010), 137.

  2. Bozdoğan, “The Legacy of an Istanbul Architect”, 144-45.

  Bozdoğan, Sibel. “The Legacy of an Istanbul Architect: Type, Context and Urban Identity in the Work of Sedad Eldem”. Modern Architecture and the Mediterranean: Vernacular Dialogues and Contested Identities içinde, derleyen Jean-François Lejeune ve Michelangelo Sabatino, 131-46. Oxon: Routledge, 2010.

Dergi Makalesi
 • Kaynakçada makalenin sayfa numaraları aralığını, metindeki notta varsa atıfta bulunulan sayfa numarasını belirtiniz.

  1. Eyüp Özveren, “Writing with the Mediterranean in the Twentieth Century: The Advent of the Fisherman of Halicarnassus”, Mediterranean Studies 23 (2015): 197–98.

  2. Özveren, “Writing with the Mediterranean”, 219-20.

  Özveren, Eyüp. “Writing with the Mediterranean in the Twentieth Century: The Advent of the Fisherman of Halicarnassus”. Mediterranean Studies 23 (2015): 195–222.

  1. Burcu Taşcı vd., “Rediscovering the 19th Century of a Port Town in Levant: Smyrna/Izmir”, Athens Journal of Mediterranean Studies 1 (2015): 61-79.

  2. Taşçı vd., “Rediscovering the 19th Century of a Port Town in Levant”, 66.

  Taşcı, Burcu, Büke Özden, Fatma Davras, Hümeyra Birol Akkurt. “Rediscovering the 19th Century of a Port Town in Levant: Smyrna/Izmir”. Athens Journal of Mediterranean Studies 1 (2015): 61-79.

Tez
 • 1. Sibel Zandi-Sayek, “Public Cities and Urban Citizens: Ottoman Izmir in the Remaking, 1840–1890” (Doktora tezi, University of California, Berkeley, 2001).

  2. Zandi-Sayek, “Public Cities and Urban Citizens”, 19.

  Zandi-Sayek, Sibel. “Public Cities and Urban Citizens: Ottoman Izmir in the Remaking, 1840–1890”. Doktora tezi, University of California, Berkeley, 2001.

Fotoğraf
 • 1. Dorothea Lange, Migrant Mother (1936), erişim tarihi 27 Temmuz 2013. http://arkapencere.blogspot.com/2012/03/tarihten-bir-fotograf-migrant-mother.html.

  2. Lange, Migrant Mother.

  Lange, Dorothea. Migrant Mother. 1936. Erişim tarihi 27 Temmuz 2013. http://arkapencere.blogspot.com/2012/03/tarihten-bir-fotograf-migrant-mother.html.

Video ve Film
 • 1. Marguerite Donlon, Le Sacre Du Printemps (2011).

  2. Donlon, Le Sacre Du Printemps.

  Donlon, Marguerite. Le Sacre Du Printemps. 2011. Erişim tarihi 30 Haziran 2016. https://vimeo.com/148276189.

  1. Nuri Bilge Ceylan, Bir Zamanlar Anadolu’da (İstanbul: Zeyno Film, 2012).

  2. Nuri Bilge Ceylan, Bir Zamanlar Anadolu’da.

  Ceylan, Nuri Bilge. Bir Zamanlar Anadolu’da. İstanbul: Zeyno Film, 2012.