Geçmiş Sayılar


Meltem Kitabı Kapak

 

Meltem: İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi, yılda iki sayı, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Teori, araştırma ve inceleme makalelerinin yanı sıra güncel siyasal, sanatsal, toplumsal, felsefi, bilimsel alanlarda, yazarların öznel görüşlerini yansıtan deneme ve değerlendirme yazılarına da açıktır.

Her sayıda Akdeniz ve İzmir çalışmaları alanlarına temas eden sosyal bilimlerin farklı dallarında üretilmiş tez ve yayın tanıtımlarına da yer verilmektedir.

Derginin içerik bölümlenmesi uyarınca dört farklı alanda yazı gönderilebilir:

I. Teori

Bu bölümde teorik tartışmalara, eleştiri ve değerlendirme yazılarına yer verilmektedir.

II. Araştırma

Bu bölümde Akdeniz ve İzmir’le ilgili araştırma ve inceleme yazılarına yer verilmektedir.

III. Güncel

Bu bölümde güncel politika, sanat, felsefe eksenli yazı, çalışma ve söyleşilere yer verilmektedir.

IV. Alesta

Bu bölüm, dergiye ulaştırılan ve örnek gösterilebilecek tez çalışmalarının ve yayınların tanıtımlarını içeriyor. Her yayım döneminde devam edecek bu bölüm, Türkiye’de halihazırda Akdeniz ve İzmir konusunda yapılan akademik çalışmalardan ve yayınlardan okuyucuları haberdar etmek amacıyla tasarlandı. Akdeniz ve İzmir çalışmaları konusunda yapılacak yeni çalışmaların ve aynı zamanda tamamlanmış tezlerin geçmişe dönük arşivini oluşturmayı amaçlamaktadır.