KURULLAR


İzmir Büyükşehir Belediyesi Adına İmtiyaz Sahibi

Mustafa Tunç SOYER
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Sorumlu Müdür

Dr. Ayşegül SABUKTAY
İzmir Akdeniz Akademisi Müdürü/İzmir Büyükşehir Belediyesi

Editörler

Dr. H. Gökhan KUTLU & Ulaş KILIÇKAYA
İzmir Akdeniz Akademisi/İzmir Büyükşehir Belediyesi

Editör Yardımcısı

Eriz Arda AYDIN
İzmir Akdeniz Akademisi/İzmir Büyükşehir Belediyesi

Grafik Tasarım ve Uygulama

Güven TOROS
Grafik Tasarımcı


KURUCU YAYIN KURULU

Anısına
Oruç ARUOBA (1948-2020)

Yazar/Şair/Çevirmen/Felsefeci

Prof. Dr. Şebnem GÖKÇEN
Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Sezai GÖKSU
Dokuz Eylül Üniversitesi
Emekli

Prof. Dr. Melek GÖREGENLİ
Sosyal Psikolog

Prof. Dr. Aylin GÜNEY 
Yaşar Üniversitesi

Doç. Dr. Güven İNCİRLİOĞLU
Sanatçı

Prof. Dr. Uygur KOCABAŞOĞLU 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Emekli

Dr. Zafer YÖRÜK
Siyaset Bilimci


YAYIN KURULU

Prof. Dr. Uygun AKSOY 
Ege Üniversitesi
Emekli

Dr. Öğr. Üyesi Borga KANTÜRK
Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İrfan KOKDAŞ
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Derya NİZAM BİLGİÇ
İzmir Ekonomi Üniversitesi

Doç. Dr. İlkay SÜDAŞ
Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Burcu ŞENTÜRK
Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet UHRİ
Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Ahenk YILMAZ
Yaşar Üniversitesi


DANIŞMA KURULU

Doç. Dr. Serhan ADA
İstanbul Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuz Ahmet ADANIR
Dokuz Eylül Üniversitesi
Emekli

Prof. Dr. Ayşe Nükhet ADIYEKE
Mersin Üniversitesi
Emekli

Prof. Dr. Cengiz AKTAR
Atina Üniversitesi

Ertuğrul APAKAN
Diplomat


Prof. Dr. Zeki ARIKAN
Ege Üniversitesi
Emekli

Dr. Marc AYMES
Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Victor AZARYA
Kudüs İbrani Üniversitesi
Emeritus

Prof. Dr. Tevfik BALCIOĞLU
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi

Anısına
Prof. Dr. Michel BALIVET (1944-2020)

Aix-Marseille Üniversitesi                                                                                                                                                                Emeritus

Prof. Dr. Renan Funda BARBAROS ÖZAY
Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Engin BERBER
Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Christof BERNS
Hamburg Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma Cânâ BİLSEL
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Olivier BOUQUET
Paris Üniversitesi

Doç. Dr. Juan CARMONA PIDAL
Madrid Carlos III Üniversitesi

Raşit ÇAVAŞ
Yayıncı

Prof. Dr. Semih ÇELENK
Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Aykut Barış ÇEREZCİOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Şeniz ÇIKIŞ
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Doç. Dr. H. Erdem ÇIPA
Michigan Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent DİKEN
Kadir Has Üniversitesi

Prof. Dr. Alpay ER
Özyeğin Üniversitesi

Prof. Dr. Ümit ERDEM
Ege Üniversitesi
Emekli

Prof. Dr. Necmi ERDOĞAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Akın ERSOY
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Suraiya FAROQHI
İbn Haldun Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe FİLİBELİ
Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Elena FRANGAKIS-SYRETT
New York Şehir Üniversitesi

Dr. Işık GÜRLEYEN
IES Abroad

Prof. Dr. Christos HADZIIOSSIF
Girit Üniversitesi
Emeritus

Doç. Dr. Shane HAWKINS
Carleton Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Dalya HAZAR KALONYA
Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Arife KARADAĞ
Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Levent KAYAPINAR
Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Şölen KİPÖZ
İzmir Ekonomi Üniversitesi

Prof. Dr. Günnur KOÇAR
Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Elias KOLOVOS
Girit Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet KUYURTAR
Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Ergün LAFLI
Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Homa LESSAN PEZECHKI
Aix-Marseille Üniversitesi

Prof. Dr. Nicolas MICHEL
Aix-Marseille Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZCAN
İzmir Ekonomi Üniversitesi

Dr. Oktay ÖZEL
Tarihçi

Dr. Öğr. Üyesi Aras ÖZGÜN
İzmir Ekonomi Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Korkut ÖZTEKİN
İzmir Ekonomi Üniversitesi

Prof. Dr. Eyüp ÖZVEREN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Emekli

Prof. Dr. Şevket PAMUK
Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Socrates PETMEZAS
Girit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Saygın SALGIRLI
British Columbia Üniversitesi

Dr. Marinos SARIYANNIS
Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Erkan SERÇE
Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Yuri STOYANOV
Londra Üniversitesi Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu

Doç. Dr. Serdar Gökhan ŞENOL
Ege Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan TEKELİ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Emeritus

Doç. Dr. Yücel TERZİBAŞOĞLU
Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Zuhal ULUSOY
İstanbul Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Yaşar UYSAL
Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Erdal UZUNOĞLU
Mimar

Prof. Dr. Vahdet ÜNAL
Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Galip YALMAN 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Emeritus

Prof. Dr. Alexandra YEROLYMPOS
Aristoteles Üniversitesi
Emerita

Doç. Dr. Güzel YÜCEL GİER
Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Sibel ZANDI-SAYEK
William ve Mary Üniversitesi