Geçmiş Sayılar


MAKALELER

Tekeli, İlhan. “‘İzmir Tarihi’nin İçine Yerleştirilebileceği Bir Akdeniz Üst Anlatısı Üzerine”. Akdeniz Tarihi, Kültürü ve Siyaseti “Çoğulculuğu ve Farklılığı İçeren Bir Birlik Özlemi”: Sempozyum Bildirileri içinde, derleyenler Alp Yücel Kaya, Ayşegül Sabuktay ve Dilek Akyalçın Kaya, 139-199. İzmir: İzmir Akdeniz Akademisi Tarih Kitaplığı, 2016.